Lapsed saavad Mulgimaad luua

( 28.01.2013.a. )

2013. aasta on kultuuripärandi aasta ja selle tähtsustamiseks korraldatakse Tarvastus omaloominguvõistlus “Minu Mulgimaa”. Konkurss on mõeldud I-VI klassi õpilastele, kes esitavad oma tööd mulgi murdes.


“Minu Mulgimaa” eesmärk on kujundada lastes mulgimeelsust, innustada neid kirjutama mulgi murdes, sütitada loomingulisust, arendada õpilaste eneseväljendusoskust ja anda ajaloolise Mulgimaa kooliõpilastele ajada ühte asja, mis tugevdab sidet kodupaigaga ning aitab sõlmida tihedamaid sõprussuhteid naabervaldade õpilaste vahel.

Konkursile oodatakse osalema kõiki vastavas vanuses ajaloolise Mulgimaa koolilapsi. Võistlustöö peab soovitavalt olema kirjutatud mulgi murdes, aga selles osas võib kasutada vanavanemata ja õpetaja abi.
Võistlustöö tuleb esitada paberile (A4 formaat) trükitult (käsitsi kirjutatud) juttudena või luuletustena.
Loomingut võib ka illustreerida fotode ja joonistustega sobival teema.

Tööle tuleb kirjutada autori ees- ja perekonnanimi, klass, kool ja juhendaja nimi.
Loomingut hinnatakse kolmes vanuseastmes: I-II kl, III-IV kl, V-VI kl.

Omaloominguvõistluse teemad:

  • Mulgimaal om ää eläde
  • Mia ole tillike mulk
  • Mede koduke
  • Miu pere
  • Tuu oll` ilus päev (kalalkäik, matk)
  • Tahas kikke tääda
  • Sääl pallajalu paterdi
  • Kaits peokest täis lillesiTööde esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2013.
Tööd tuua või saata õp Aime Mäeorule Tarvastu Gümnaasiumisse, aadressil Mustla, Kevade tn 1.
Lisainfo aimemaeorg@gmail.com või telefonil 5201035.

Auhindamine:
Omaloominguvõistluse osalejaid tunnustatakse emakeelepäeval ( täpsem info saadetakse koolidesse).
Parimad mulgikeelsed tööd avaldatakse ajalehes Üitsainus Mulgimaa.

 

 Tagasi