III Mulgi peo kunstiline pool ootab teostamist

( 11.01.2013.a. )

2014. aastal III Mulgi peo kunstiliseks teostamiseks oodatakse ideekavandit peo sisu ja vormi kohta. Ideekavand tuleb esitada kirjalikult vabas vormis, arvestades, et pidu saaks:

·       originaalne ja mulgipärane

·       eristuma teistest tantsu- ja laulupidudest

·       olema kogu pere üritus

·       kestma kogu päeva ja toimuma koos mulgi laadaga ( käsitöö, muusika, mulgi söögid ja joogid)

·       koosnema Mulgimaa autorite loomingust ja keskenduma Tarvastu kihelkonna kultuuripärandile.

 

Arvesse tuleb võtta ka Mulgimaal tegutsevate erinevate isetegevuskollektiiviliike ja ideekavandile lisada ka repertuaarinäiteid.

Oma nägemus ning idee teostaja ettepanekud koos kontaktandmetega tuua või saata kinnises ümbrikus hiljemalt 1. veebruariks 2013 Mulgi Kultuuri Instituuti, Pärnu mnt. 30A, Abja- Paluoja. Ümbrikule kirjutada märksõna „Mulgi pidu 2014“.

Ideekavandeid ja teostaja kandidaate hindab Mulgi Kultuuri Instituudi poolt moodustatud hindamiskomisjon. Hindamiskomisjon tutvub Mulgi peo ideekavanditega ja määrab laekunud töödele preemiad.

Võitnud ideekavand ning Mulgi peo kunstiline juht kuulutatakse välja 01. märtsil 2013. Auhinnafondi suurus on 300 EUR.

Hindamiskomisjon jätab endale õiguse auhinnafondi jagada vastavalt laekunud tööde arvule ja sisukusele. Hindamiskomisjonil on õigus jätta auhinnafond välja andmata sisuliste tööde puudumise tõttu. Hindamiskomisjonil on õigus peo teostamiseks esitatud töid kasutada ka osaliselt.

Võitnud idee autori ja kunstilise juhiga peetakse läbirääkimised peo kunstiliseks teostamiseks.

 
Lisainfo
MKI juhataja Janne Järvelt
+372 5400 529
instituut@mulgikultuur.ee


Tagasi